האקדמיה לרוכבים מצטיינים ע״ש ג׳ינו ברטלי בכפר הנוער בן שמן 

 הרשמה לשנת הלימודים תשפ״ב 2021-2022

 האקדמיה ע״ש ג׳ינו ברטלי, אשר החלה את דרכה בשנת 2019 היא תוכנית ראשונה מסוגה בישראל, הפועלת במתכונת של פנימיית מצויינות לנוער כחלק אינטגרלי מכפר הנוער בן-שמן. מטרת האקדמיה היא לאתר, לפתח ולטפח בני נוער כישרוניים בענפי הרכיבה מכל קצוות החברה הישראלית ולאפשר להם את ההכוונה, ההדרכה ותנאי העבודה הדרושים כדי לממש את הפוטנציאל הגלום בהם. האקדמיה נולדה ברוחו ובהשראתו של חסיד אומות העולם והרוכב האגדי ג׳ינו ברטלי והחזון המוביל אותה הוא כי לספורט יש את הכוח לשנות את פני החברה הישראלית, לקרב בין תרבויות ולמגר אלימות וגזענות. תוכנית האקדמיה מקדמת ערכים של מצויינות חינוכית-ערכית, ושמה דגש על הקניית כישורי מנהיגות חברתית לצד טיפוח מיומנויות הרכיבה התחרותית

?למי מתאימה התוכנית

נערות ונערים שעולים לכיתות ט׳-י"א
רוכבי אופני הרים ו/או כביש בעלי ניסיון בסיסי בתחרויות / אימוני קבוצה
בעלי תשוקה להצטיין ברכיבה
מעוניינים להתקבל לתוכנית רב-שנתית יוקרתית הכוללת פיתוח מנהיגות חברתית לצד מצויינות ספורטיבית בסביבה רב-תרבותית
מוכנים להתמודד עם חיים בתנאי פנימייה הדורשים יכולת ניהול עצמי, משמעת ומוטיבציה גבוהה

הליך המיונים

שלב ראשון - הגשת מועמדות: יש להתחיל תהליך ההרשמה באמצעות הטופס המקוון מטה. נערות ונערים אשר עומדים בתנאי הסף יקבלו במייל חוזר שאלון מיון ראשוני וימשיכו להגשת מועמדותם באמצעותו. נרשמים שיעברו את המיון הראשוני יזומנו עם הוריהם ליום פתוח בכפר הנוער בן שמן. במהלך היום הפתוח תתקיים פגישה אישית של המועמד/ת וההורים עם סגל האקדמיה והיכרות עם מסגרת כפר הנוער בן שמן. עדכון אפריל 2020: בימים אלה התהליך מתבצע באמצעות פגישות מקוונות

 שלב שני - מחנה מיונים: נרשמים שהשתתפו ביום הפתוח ועברו את השלב הראשון יוזמנו למחנה מיונים בן יומיים, שיתקיים בכפר הנוער בן-שמן 

שלב שלישי - מבדקים וקבלה: רוכבים אשר יעברו בהצלחה את מחנה המיונים, יוזמנו ליום מבדקים וראיון קבלה לכפר הנוער בן-שמן. יום הקבלה יכלול ראיון אישי, אבחון של היחידה הטיפולית, מעבר מבחני כניסה בעברית, מתמטיקה ואנגלית, בדיקת ציונים קודמים והערות התנהגות

 מספר המקומות באקדמיה מוגבל. לתוכנית יתקבלו נערות ונערים שעברו בהצלחה את כל שלבי המיונים. עלות ההשתתפות בתכנית מסובסדת ומשתנה מחניך לחניך. העלות נקבעת בהתאם לקריטריונים של המינהל לחינוך התישבותי, בהתחשב ברקע הסוציו-אקונומי של כל אחד מהמועמדים. במידת הצורך ניתן להגיש בקשה למלגה שנתית

ההשתתפות במיונים וביום הקבלה לכפר הנוער אינה מחייבת הצטרפות לתכנית: כל אחד מהמועמדים יכול להחליט בכל שלב כי הוא מוותר על השתתפותו בתוכנית האקדמיה, גם במידה ויתקבל

:להגשת מועמדות למחזור שיתחיל פעילות ב-1 בספט' 2021, יש למלא את הטופס באנגלית

.

powered by Typeform

FOLLOW US

iconmonstr-facebook-4-240
iconmonstr-instagram-14-240